مطالعه خواص مکانیکی و رفتار شکست نانوکامپوزیتهای اپوکسی - خاک رس

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,278

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_195

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، افزودن فیلرهای نانومتری به مواد پلیمری بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است . اگرچه تحقیقات بسیاری در این زمینه متمرکز گردیده، اطلاعات بسیار محدودی در مورد خواص مکانیکی وشکست نانوکامپوزیتهای پلیمری موجود است . لذا با توجه به اهمیت اپوکسی ها، هدف این مقاله شناخت رفتار مکانیکی و مکانیز م ( های ) شکست نانوکامپوزیتهای اپوکسی - خاک رس است . آنالیز تفرق اشعه ایکس (X-Ray Diffraction: XRD) نشان دهنده ساخت نانوکامپوزیتهایی با مورفولوژی Intercalated می باشد . نتایج آزمونهای مکانیکی ( فشار، کشش و چقرمگی شکست ) نشانگر این مطلب است که افزودن خاک رس نانومتری موجب افزایش استحکام تسلیم فشاری، مدول یانگ کششی و چقرمگی شکست نانوکامپوزیتها نسبت به اپوکسی خالص می گردد . با توجه به مطالعات سطح شکست به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy: SEM) به نظر می رسد مکانیزم افزایش چقرمگی این نوع نانوکامپوزیتها تشکیل سطوح جدید و رشد مرحله ای ترک باشد .

کلیدواژه ها:

نانوکامپوزیت ، اپوکسی ، خاک‌رس ، خواص مکانیکی و چقرمگی شکست

نویسندگان

باهره تکیه معروف

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی و علم مواد - گروه تحقیقات مواد پلی

رضا باقری

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی و علم مواد - گروه تحقیقات مواد پلی