ساخت کامپوزیت زمینه پلیمری با ذرات فلزی و بررسی عوامل موثر بر هدایت الکتریکی آن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,384

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_177

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

کامپوزیت های هادی الکتریسیته،کامپوزیت های زمینه پلیمری با تقویت کننده هادی هستندکه در صـنایع الکترونیک مورد استفاده قرارگرفته اند . در این تحقیق ابتدا نمونـه هـای کامپوزیـت بـا زمینـه پلـی اتـیلن و تقویت کننده های بصورت ذرات و الیاف مس با درصد حجمی و ابعاد مختلف تولیـد گردیـد و خـواص هدایت الکتریکی آنها مورد بررسی قرار گرفت . پارامتر های موثر بر خواص فیزیکـی ایـن کامپوزیـت هـا نظیر مقدار تقویت کننده وشکل آن مورد ارزیـابی قـرار گرفتـه انـد . بـا تغییـر پـا رامتر هـای فـوق مقاومـت ۰۱ بـرای نمونـه هـای بـا الیـاف بـاOhm.cm 10^7 به حـدود 10^2 ohm.cm الکتریکی پلیمر ( پلی اتیلن ) از نسبت طول به قطر71 تغییر کرد .

نویسندگان

محمد صفاری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران صنایع ثامن الائمه ،سا

علیرضا خاوندی

استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و

محمدرضا ابوطالبی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و ص