بررسی اثرات شکل سطح مقطع درتوزیع دما وتوزیع تنش درآجرهای دیرگداز منیزیت کرومیتی به منظور بررسی پایداری حرارتی با استفاده از نرم افزار Ansys

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,392

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_176

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

دیرگدازها به دلیل خواص حرارتی مناسب، برای تمامی صنایعی که به نوعی با فرایندهای دمای بالا سروکار دارند به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند . هزینه های سنگین انتخاب وبه کار گیری دیرگداز مناسب در صنعت ایجاب می نماید که از مناسب بودن کاربرد نوع دیرگداز اطمینان حاصل شود . با توجه به اینکه مقاومت در برابر شوک حرارتی یکی از فاکتورهای مهم درارتباط با مصرف دیرگدازها درصنایع مختلف می باشد، از این رو پیش بینی رفتار دیرگدازها در برابر شوکهای حرارتی ناشی از سرد شدن های متوالی، یکی از عوامل مهم در بدست آوردن سیکل پایداری یک نمونه دیرگداز ودر نتیجه شناسائی نمونه مناسب جهت کاربرد مورد نظر در صنعت مربوطه است . در این تحقیق اثرات سطح مقطع نمونه های بدنه دیرگداز منیزیت - کرومیتی بر روی توزیع درجه حرارت وتنش در قطعه مورد بررسی قرار گرفته است . بر این اساس از یک روش عددی المانهای محدود برای محاسبه دو بعدی توزیع دمای گذرا با کمک نرم افزار ANSYS استفاده شده است . بررسی نتایج حاصل از روشهای عددی با داده های آزمایشگاهی از انطباق خوبی برخورداراست وبه خوبی اثرات تغییرات سطح مقطع مشاهده می شود .

کلیدواژه ها:

المان محدود– دیرگداز- توزیع دما – توزیع تنش

نویسندگان

محمدرضا ایزدپناه

استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی دانشگاه کرمان

معصومه منشیان

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی دانشگاه

موسی جمالی

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات نیرو