تاثیر پوشش نیوبیوم و تکنیک اصلاح سازی سطح بر رفتار خوردگی و سازگاری زیستی کاشتنی فولاد زنگ نزن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,551

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_133

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر تلاش شد تا رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن ٣١٦ ال با پوشش فلزی نیوبیوم و همچنین فولاد اصلاح سازی سطحی شده با اسید سولفوریک ارزیابی گردد و با رفتار خوردگی زیرلایه بدون پوشش و بدون عملیات اصلاح سازی مقایسه گردد . از تکنیک میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مشخصه یابی و ارزیابی پوشش استفاده شد . رفتار خوردگی نمونه های فولاد زنگ نزن اولیه، نمونه های فولاد باپوشش نیوبیوم و نمونه های فولاد اصلاح سازی سطحی شده اصلاح شده با اجرای آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در دو نوع محیط فیزیولوژی و در دمای ٣٧ درجه سانتی گراد ارزیابی و مقایسه گردید . همچنین آزمون های سیکلی برای ارزیابی و مقایسه مقاومت نمونه ها در برابر حفره دار شدن انجام شد . نتایج حاکی از تأثیر مثبت و نیز قابل توجه پوشش فلزی و عملیات اصلاح سازی سطح بر کاهش چگالی جریان خوردگی زیر لایه فولادی و بهبود رفتار خوردگی آن بود . این تأثیر قابل توجه در هر دو نوع محیط فیزیولوژیکی مشاهده گردید و نشانگر افزایش سازگاری زیستی فولاد زنگ نزن پوشش دار و فولاد زنگ نزن اصلاح سازی سطحی شده، بود .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی پارساپور

کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدحسین فتحی

استادیار