بررسی ومطالعه پدیده تحت تبرید ترکیبی درآلومینیوم و آلیاژآن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,697

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_119

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

انجماد مرحله ای کوتاه از فرآیند ریخته گری است و لیکن نقش بزرگی در قابلیت محصول ایفا می نماید . اهمیت مرحله انجماد در فرآیند ریخته گری به لحاظ تاثیر پذیری ساختار و خواص مکانیکی از نحوه انجماد، مطالعه پیرامون پارامترهای انجمادی نظیر شیب درجه حرارت در فصل مشترک جامد ـ مذاب ـ سرعت جبهه انجماد و تاثیر آن بر ساختار لازم می سازد . در تحقیق حاضر به کمک سیستم انجماد جهت دار مجهز به حساس گرهای حرارتی ارتباط پارامترهای انجمادی با رخداد پدیده تحت تبرید ترکیبی مذاب به عنوان عامل متاثر از تغییر شرایط انجمادی موثر بر ساختار و محصولات ریخته گری بررسی شده و تاثیر ترکیب شیمیایی مذاب به عنوان پارامتر حائز اهمیت در ایجاد پدیده مشخص شده است

کلیدواژه ها:

آلومینیوم و آلیاژهای ریخته گری آن ـ انجماد جهت دار ـ تحت تبرید ترکیبی

نویسندگان

سعید نصوحیان

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلامه مجلسی

محمود مرآتیان

استادیار دانشگاه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

میثم کشاورز

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علامه مجلسی