بررسی رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ Ti-8Al-1Mo-lV

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,344

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_118

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

یکی از آلیاژ های تیتانیم آلیاژشبه دو فازی Ti- 811 میباشد . اکثر قطعات تیتانیمی مورد استفاده در صنا یع هوا فضا از روش آهنگری گرم تهیه می شوند . خواص محصول نهایی وابستگی شدیدی به ریز ساختار نهایی دارد . در این تحقیق با انجام آزمایش های فشار گرم، رفتار تغییر شکل گر م این آلیاژ و مورد بررسی قرار گرفت . در سیکل ترمو مکانیکی مورد استفاده در این تحقیق پس ازهمگن کردن آلیاژ در ناحیه تک فازی با سرد کردن نمونه ها تا دماهای معین، آزمایش فشار گرم در دمای ثابت روی آنها انجام شد . آزمایش های فشار گرم در گستره دمایی ٨٠٠ الی ١٠٥٠°C ، با نرخ کرنش [مراجعه شود به متن مقاله] انجام گرفت . با توجه به نوع منحنی های تنش – کرنش ٠/٥٥ با میزان کرنش در منطقه تک فازی ، ساز و کار ( مکانیزم ) تغییر شکل ، ابر موم سانی در مواد دانه درشت می باشد . در ناحیه دوفازی ماده از ساز و کار، باز یابی پویا درحین تغییر شکل گرم پیروی می کند .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

خسرو فرمنش

استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، مجتمع مواد و فناوری ساخت