اثر منگنز بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,616

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_061

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

وجود ترکیب بهینه ای از استحکام و انعطاف پذیری در فولادهـای دو فـازی ، موجـب اسـتفاده ر وزافـزون آنها در صنعت به خصوص صنعت خودرو سازی شده است . این فولادها به راحتی بـا سـرد کـردن سـریع پس از آنیل بین دماهای بحرانی، حتی حین نورد گرم، قا بل حصولند . منگنز با تأثیر در فرآ یند تشکیل ایـن فولادها بر روی ویژگی های اصلی این فولاد نظیر استحکام بالا، انعطاف پ ذیری مناسب و نرخ کار سختی بالا تأثیر گذار است . در این تحقیق بعد از نورد فولادهای ریختگی و عملیات نرمال کردن، این فولادها بـا سیکلهای متفاوت مورد عملیات آنیل بین بحرانی قرار گرفتنـد . نتـایج نشـان داد کـه تـوان کـار سـختی و درصد ازدیاد طول با افزایش منگنز افزایش می یابد . همچنین زمان بیش از حد لازم برای تشکیل آسـتنیت کافی در هر دمای آنیل، سبب کاهش استحکام و چقرمگی این فولادها می شود .

نویسندگان

محسن جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

شهریار شرفی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدی هاشمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

شهرام خیراندیش

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران .