CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر منگنز بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی

عنوان مقاله: اثر منگنز بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی
شناسه ملی مقاله: CIMS09_061
منتشر شده در نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن جعفری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار شرفی - استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی هاشمی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش - دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران .

خلاصه مقاله:
وجود ترکیب بهینه ای از استحکام و انعطاف پذیری در فولادهـای دو فـازی ، موجـب اسـتفاده ر وزافـزون آنها در صنعت به خصوص صنعت خودرو سازی شده است . این فولادها به راحتی بـا سـرد کـردن سـریع پس از آنیل بین دماهای بحرانی، حتی حین نورد گرم، قا بل حصولند . منگنز با تأثیر در فرآ یند تشکیل ایـن فولادها بر روی ویژگی های اصلی این فولاد نظیر استحکام بالا، انعطاف پ ذیری مناسب و نرخ کار سختی بالا تأثیر گذار است . در این تحقیق بعد از نورد فولادهای ریختگی و عملیات نرمال کردن، این فولادها بـا سیکلهای متفاوت مورد عملیات آنیل بین بحرانی قرار گرفتنـد . نتـایج نشـان داد کـه تـوان کـار سـختی و درصد ازدیاد طول با افزایش منگنز افزایش می یابد . همچنین زمان بیش از حد لازم برای تشکیل آسـتنیت کافی در هر دمای آنیل، سبب کاهش استحکام و چقرمگی این فولادها می شود .

کلمات کلیدی:
فولاد دوفازی، اثر منگنز، خواص مکانیکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/20942/