بررسی فرآیند نیتراسیون فولاد گرمکار H13 در حمامهای نمک مذاب سیاناتی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,907

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_058

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

نیتراسیون فرآیندی سطحی برروی فولادها جهت افزایش سختی، مقاومت به سایش، خوردگی واستحکام خستگی می باشد . درطی این فرآیند، برروی فولاد، لایه های سطحی نیتریدی شامل لایه سفید و منطقه نفوذی تشکیل می شود . دراین تحقیق نیتراسیون فولاد 1.2344 درحمامهای نیتراسیون نمکی مذاب غیرسیانوری مورد بررسی قرارگرفت . این حمامها برپایه سیاناتها وکربناتهای فلزات قلیایی وقلیایی خاکی می باشند . عملیات نیتراسیون در این حمام در محدوده دمایی 490-570 درجه سانتیگراد وبرای مدت زمانهای 90، 510 و 240 دقیقه برروی فولاد مذکور مورد مطالعه قرارگرفت . آزمایشهای میکروسختی سنجی، XRD ، EDS برروی نمونه ها جهت بررسی میکروساختاری انجام شد . رابطه میان ضخامت لایه نیتریدی با زمان ودما نیز مورد بررسی قرارگرفت که حاکی ازیک رابطه پارابولیک میان ضخامت لایه ایجادشده با زمان در دماهای مختلف است . نتایج آزمایشهای XRD نشانگرتشکیل فازهای Fe2-3N ،Cr2N و Fe4N برروی نمونه ها درطی فرآیند نیتراسیون می باشد . همچنین توزیع عناصر پس ازانجام عملیات نیتراسیون توسط آنالیز EDS مورد بررسی قرارگرفتند .

نویسندگان

مجید مرتضوی

دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن ومتا

سید محمد موسوی خویی

استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن ومتالورژی

مجید احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد