ایجاد لایه بر پایه ترکیب بین فلزی Ti5Si3 روی تیتانیم خالص تجاری

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,150

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_042

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فرایند ذوب سطحی با قوس تنگستن ) ) TIG جهتآلیاژسازی سطحی تیتانیم خالص تجاری (CP-Ti) با سیلیسیم بکار گرفته شد . قبل از انجام فرایند ذوب سطحی، مخلوط پودری سیلیسم و تیتانیم با نسبت وزنی ۱ به ۵ توسط چسبی با نقطه ذوب کم روی سطح آلیاژ نشانده شد . لایه های آلیاژی سطحی با بکار گیری متغیر های فرایند چون حرارت ورودی وسرعت عبور قطعات از مقابل مشعل ایجاد شدند . بررسی لایه های آلیاژی با میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی، پراش سنج پرتو X ، سنجش شدت انرژی طیف پرتو X وسنجش سختی میکروسکوپی صورت پذیرفت . نتایج نشان دادند که لایه های حاصل بر مبنای ساختمان بلوری ترکیب بین فلزی Ti5Si3 با مورفولوژی یوتکتیکی می باشد که باعث افزایش میزان سختی تا ۵ برابر میزان سختی زیر لایه شده است . همچنین با افزایش حرارت ورودی سختی لایه آلیاژی شده به علت افزایش رقت و کاهش مقدار Si و تشکیل دندریتهای ستونی درشت کاهش یافته است .

نویسندگان

فرهاد ادیب حاج باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی ومواد ، دانشکده فنی، دان

سید فرشید کاشانی بزرگ

استادیار گروه مهندسی متالورژی ومواد ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

احمد علی آماده

دانشیار، گروه مهندسی متالورژی ومواد ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران