تعیین میدان کرنش وپخش جانبی در فرآیند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,735

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_010

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق فرآیند نورد تخت سیم با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و تختال مورد آنالیز قرار گرفت . میدان کرنش سیم تخت شده مسی در کاهش ارتفاع ها و ضرایب اصطکاک مختلف محاسبه و نتایج حاصل با انجام آزمون میکروسختی روی سطح مقطع سیم های تخت شده، تایید شد . نتایج آنالیز و آزمون میکروسختی نشان داد که ماکزیمم و می نیمم کرنش به ترتیب در مرکز و لبه انحناء دار سیم ایجاد می شود . همچنین پخش جانبی و عرض تماس بین سیم و غلتک برای کاهش ارتفاع ها و ضرایب اصطکاک مختلف با استفاده از روش مذکور پیش بینی شد . انطباق قابل قبولی بین نتایج حاصل از آنالیز عددی و نتایج تجربی بدست آمد .

نویسندگان

محسن کاظمی نژاد

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی و علم مواد _ دانشگاه صنعتی شریف

علی کریمی طاهری

استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد _ دانشگاه صنعتی شریف