درونیابی پایدار به روش فضای حالت درطراحی خودخلبان مقاوم جدول بندی بهره

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 735

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEE21_718

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1392

چکیده مقاله:

دراین مقاله خودخلبان مقاوم رهگیر با استفاده ازیک روش درونیابی پایدارطراحی شده است مهمترین شرط جهت درونیابی پایدار بین کنترل کننده های محلی شرط پوشش پایداری می باشد بگونه ایکه هرکنترل کننده محلی می بایست توانایی تضمین پایداری برای یک همسایگی بازحول نقطه نامی را داشته باشد ایده ارایه شده دراین مقاله که جهت تضمین شرط پوشش پایداری استفاده ازکنترل کننده مقاوم مرتبه ثابت می باشد با این ایده می توان پایداری یک ناحیه چندوجهی را توسط یک کنترل کننده مقاوم مرتبه ثابت تضمین نمود با این ایده طراحی پایدارمحلی به ازای هرکنترل کننده محلی پیدا شده و درونیابی پایدار بین آنها انجام شود که برمبنای درونیابی بین ماتریس های نمایش پارامتر یولا می باشد با این ایده کنترل کننده جدول بندی بهره حفظ کننده پایداری برای یکمدل رهگیر که یک مدل وابسته به پارامتر می باشد طراحی شده و شبیه سازی غیرخطی برای راستی ازمایی انجام میشود نتایج شبیه سازی غیرخطی نشان دهنده کارایی روش ارایه شده می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ایمان محمدزمان

استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر

سیدجواد معافی مدنی

کارشناسی ارشد