لزوم بررسی زمین لغزشها در برنامه ریزی بهره برداری بهینه از اراضی

سال انتشار: 1372
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,479

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMPLOU01_023

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1385

چکیده مقاله:

سطح زمین سییستم پویا و پچیده ای است که طی فرایندها و کنشهایی چشم اندازهای آن تغییر می یابد. بتدریج پس از خلقت ، بشر توانست خود را با اقالیم و محیط های جغرافیایی گوناگون سیاره اش تطبیق دهد. جمعیت کم و به تبع آن محدودیت نیازهای اجتماعی و اقتصادی موجب حفظ زمین از برخی از تعارضات بشر گردید. اما دیری نپائید که رشد جمعیت فشار خود را بر منابع زمین واردساخت و بدنبال آن توسعه تکنولوژی، بشر را در تغییر محیط طبیعی توانا ساخت. و بتدریج دخالت انسان در طبیعت که بعضا بسیار بی رویه و نابخردانه صورت گرفت ابعاد پیچیده تر گرفت. قطع و سوزانیدن درختان جنگلی و تبدیل انهعا به مزارع، کشت بزمینهای زراعی به ازای توسعه صنعتی و شهر نشینی سکونتی و اشغال دامنه های ناپایدار، قربانی کردن زمینهای زراعی به ازای توسعه صنعتی و شهر نشینی و ... نمایانگر این گونه دخالت ها می باشد. اما قهر طبیعت و وقوع بلایای طبیعی چون زلزله، سیل حرکات توده ای زمین و ... و آسیب پذیری جوامع خصوصا جوامع درحال توسعه از اینگونه بلایا، هشداری بود برای بشر که نیاز به برنامه ریزی جامع جهت کاهش خطرات ناشی از این بلایارا بعنوان یک ضرورت تلقی ماید. مگاهی به آمار مرگهای غیر طیعی در جهان نشان می دهد که آمار مرگهای غیر طبیعی در کشورهای در حال توسعه 95 درصد کل مرگهای غیر طبیعی است اما از نظر آمار تلفات اقتصادی کشورهای پیشرفته 75 درصد تلفات جهان را شامل می شوند.

نویسندگان

نسرین نیک اندیش

کارشناس دفتر بررسی و تحقیق