کنترل بیماری دیابت با مدل بهبود یافته دالامن با استفاده از روش کنترل عاطفی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 946

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEE21_409

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1392

چکیده مقاله:

در این مقاله کنترل سطح قند خون در بیماران دیابتی انجام شده است. مدلی که در این مقاله برای سیستم انسولین- گلوکز در نظرگرفته شده، مدلی است که توسط دالامن، مگنی و تعدادی از محققان مدلسازی شده و دارای دینامیک غیرخطی با وابستگی زیاد متغیرهانسبت به یکدیگر است. این مدل نسبت به مدلهای دیگر دقیقتر و کاملتر بوده اما دارای نواقص و اشکالاتی بوده که در این مقاله مدل را بهبود بخشیده ایم و به طراحی کنترل کننده برای این مدل پرداخته ایم و دو نوع کنترل کنندهBELBIC و PIDرا برروی آن اعمال نموده ایم و سپس به مقایسه این دو پرداخته ایم. در هر دو روش کنترل، سطح قند خون در محدوده نرمال حفظ شده است. اما تفاوت اساسی این دوکنترل کننده در کنترل میزان انسولین تزریقی است که به ورودی سیستم اعمال می شود که در کنترل کنندهBELBIC نسبت به کنترل کنندهPIDبه میزان زیادی کاهش یافته است

نویسندگان

مطهره عظیمی سردری

دانشکده فنی دانشگاه تهران

سعید عظیمی سردری

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه اصفهان

سجاد ازگلی

دانشگاه تربیت مدرس