بررسی آسیب پذیری لرزه ای برج میلاد تهران

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,358

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS36

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت ویژه سازه برج میلاد، مطالعات خطر لرزه ای آن کاملا ضروری می باشد . در این مقاله، با مطالعات خطر لرزه ای منطقه و ساختگاه ، بیشینه شتابهای محتمل محاسبه و در تحلیل خرابی سازه بکا ر گرفته شده اند . ارزیابی خرابی سازه با استفاده از نتایج تحلیل غیرخطی، نوع مکانیزم و معیار خرابی بر اساس روشهای متناسب با سازه های بتنی، منظور شده است . با توجه به پیچیدگی هندسی و همچنین خواص مصالح سازة برج، نحوة ایجاد مدل سازه ای که بتوان تحلیل دینامیکی غیر خطی، جهت بدست آوردن شاخص های خرابی، نیز تشریح شده است . در این تحقیق، به این رویکرد که با بکارگیری مدلهای سازگار با عملکرد واقعی که براساس تعاریف ساده ای بنا شده اند،امکان تحلیل یک سیستم سازه ای نسبتًا پیچیده میسراست، توجه خاصی شده است.

نویسندگان

محمدرضا تابش پور

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

علی بخشی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

علی اکبر گل افشانی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف