بررسی گسترش دینامیکی ترک و خرابی ناشی از زلزله در سدهای بتنی وزنی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,218

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS27

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

گسترش دینامیکی ترک در سدهای بتنی از پدیده های مهمی است که به منظور ارزیابی ایمنی سدهای موجود و سدهای در دست طراحی مورد بررسی قرارمی گیرد . این پدیده مساله ای پیچیده در زمینه مکانیک محاسباتی پدید آورده است . دراین مقاله با انجام تحلیلهای متعدد و با است فاده از مدل ترک اندود ،(Smeared Crack) گسترش دینامیکی ترک و توسعه خرابی در سد بتنی وزنی Pine flat بررسی می شود. مقایسه نتایج حاصل از تحلیل گسترش دینامیکی ترک با نتایج تحلیل ارتجاعی خطی عدم دقت فرض رفتار ارتجاعی را مشخص می سازد . با اعمال زلزله هایی با PGA مختلف، گسترش دینامیکی ترک و نحوه توزیع خرابی از شروع اولین ترک خوردگی تا توسعه نواحی ترک خورده و ایجاد ناپایداری در سازه به دقت بررسی می شود . در این راستا محل و زمان وقوع اولین ترک و همچنین ترکهایی که موجب ناپایداری سازه می شوند مشخص شده و نقاط بحرانی ساز ه تعیین می گردد . با انجام تقویت در نقاط بحرانی به صورت موضعی، اثر تقویت در پاسخ سازه و الگوی گسترش ترک مورد بررسی قرار می گیرد.

نویسندگان

حسین محمدی شجاع

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

بابک شکرالهی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

ایمان حاجی رولیها

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

محمدطاهر کمالی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف