مطالعه فنی - اقتصادی کنترل خودکار روشنایی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,116

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_098

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

صرفه جویی در مصـرف انـرژی الکتریکـی از ضـرورتهای جامعه است و با توجه به اینکـه مصـرف حـدود %40 انـرژی الکتریکی ساختمانها توسط روشنایی ها ا ست، کنترل روشنایی یکی از اصولی ترین روشها برای مدیریت مصرف برق اسـت . در این مقاله برخی از مهمترین کلیدهای حساس و سیستمهای برنامه ریزی شده برای کنترل روشنایی در فضـاهای مختلـف معرفی می شوند . هدف اصلی این کلیدها، مدیریت مصـرف برق است . کلیـدهای کنتـرل روشـنایی بـه طـور کلـی، حتـی الامکان روشنایی ها را زمانی که لازم نیستند خاموش میکننـد و بدین طریق در بسیاری از فضاها، صرفه جویی بـالایی را در مصـرف بـرق فـراهم مـی کننـد . میـزان صـرفه جـوی ی انــواع روشهای کنترلی در فضاهای مختلف و مدت زمـان بازگشـت سرمایه آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است

نویسندگان

رامین نادری شوری

کنترل دانشگاه تهران

غلامرضا نادری

طراحی صنعتی دانشگاه هنر

جواد شریفی

کنترل دانشگاه تهران