تحلیل سیکل میکروتوربین با بازیافت حرارت به روش انرژی و اگزرژی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 2,399

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_065

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، توسعه تولید نامتمرکز برق به نتـایج قابـل توجهی در زمینه کاهش تلفات و هزینه های انتقـال و افـزایش قابلیت اعتماد منجر شده است . یکی از جدیـدترین انـواع ایـن مولدها، میکروتوربینها هستند که با وجود داشتن حجم و وزن کم، توانایی تولید قدرت نسبتا بالایی دارند . در این مقاله، سیکل پیشـرفته میکروتـوربین مـورد بررسـی قرار می گیرد . در این سیکل برای افـزایش رانـدمان، گازهـای خروجی از توربین وارد یـک مبـدل حرارتـی فشـرده بـه نـام رکوپریتور میشود . همچنین، با توجه به دمای نسبتا بالای گاز اگزوز از یک بویلر بازیاب حرارتی برای تولید بخـار اسـتفاده میشود . در این پژوهش، ابتـدا تحلیـل ترمودینـ امیکی اجـزای مختلف سیکل بر مبنای قانون اول صورت می گیرد، سپس بـه بررسی اگزرژتیکی سیکل و مقادیر برگشت ناپـذیری اجـزای مختلف آن پرداخته می شود . در ادامه، تغییرات عـواملی چـون نسبت فشار کمپرسور، نسبت بای پـس و بـازدهی رکوپریتـور مورد مطالعه قرار می گیرد . همچنین، از ف رضیات سـاده کننـده مانند ظرفیت حرارتی ثابـت و ایـده آل در نظـر گـرفتن بخـار استفاده نمیشود و خواص ترمودینامیکی هوا و آب تـابعی از دما و فشار در نظر گرفتـه مـی شـود . بـرای بررسـی برگشـت ناپذیریهای اجزای مختلف از معیاری به نـام نسـبت تخریـب اگزرژی مورد استفاده قرار می گیرد . نتایج نشان می دهند که در آرایش عادی بدون بای پس، نسبت فشار بهینه سیکل 3/3 می - باشد . همچنین، مقدار نسبت تخریب اگزرژی، در نسبت بای - پس /.2 ، به کمترین مقدار خود می رسـد و سـپس بـا افـزایش نسبت بایپس، افزایش مییابد .

نویسندگان

احسان صادقی

کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

محمدباقر غفرانی

دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

هیوا خالدی

کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

مسعود سلطانی حسینی

پژوهشگاه نیرو، گروه مکانیک

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • تاریخچه تولید میکروتوربین تجاری در امریکا به سال 1998 میلادی ...
 • : TPR نسبت فشار توربین sw ANAZY Annual Landfil Gas ...
 • _ .microturbine.com . X « : نسبت بای پس [4] ...
 • : راندمان قانون دوم ترمودینامی .(2003) 38027 _ : دنقانون ...
 • Recuperators", Docora] Thesis, Lund _ 8 : نسبت تعداد مولهای ...
 • . خالدی، هیوا، "مدلسازی ترمودینامیکی سیکلهای ترکیبی پیشرفته همراه با ...
 • yco, _ yn, o yo, _ 0.0003 0.0093 0.0101 0.2074 ...
 • J _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...
 • Thermo dynamic S _ _ Fifth Edition, John Wiley&Sons Inc. ...
 • Horlock, J.H., "Combined Power Plants", Second Edition, Pergamon Press (1992). ...
 • Kehlhofer, R., Bachmann, R., Nielsen, H., Warner, J., _ Combined- ...
 • Wagner, W. , Kruse, A., "Properties Of Water And Steam" ...
 • Moran, M.J., _ Availability Analysis ", The American Society of ...
 • Bozza, F. _ Cameretti, M. C. , Tuccillo, R., "Adapting ...
 • Lagersom, G., Max, X., "high P erformanc e & Cost ...
 • Wilson D.G., "Regenerator Heat Exchangers for Microturbines _ And An ...
 • نمایش کامل مراجع