به دنبال برنامه ۲۵ ساله اقتصادی ایران و چین، از چین چه بخواهیم؟

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-2015793
تاریخ درج در سایت: 9 تیر 1403
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائی
مشاهده: 348
تعداد صفحات: 29
سال انتشار: 1400

فایل این گزارش در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

در این گزارش دو کشور ایران و چین از منظر تقسیم بندی کشوری، تعداد استان، رییس جمهور، قدرت اجرایی،
سیستم سیاست گذاری، عضویت در سازمان های بین المللی، مجلس، سیاست خارجی، چشم انداز سیاست خارجی،
دیپلماسی، سلاح هسته ای و تعداد کادر ارتش از منظر سیاسی حقوقی بررسی شده اند. همچنین از بعد اجتماعی
جغرافیایی، موضوعات جمعیت، سیاست رشد جمعیت، نرخ رشد جمعیت، کشورهای همسایه، وضعیت جغرافیایی،
مساحت، وضعیت آب و هوا و تعداد مکالمه کنندگان زبان رسمی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.
درحالیکه از نظر اقتصادی و تکنولوژی، موضوعات مدل اقتصادی، قراردادهای تجارت آزاد، میزان مصرف انرژی،
نرخ مالیات بر ارزش افزوده VAT ، نرخ مالیات شرکتی، سیاست های مالیاتی، نرخ بیکاری، ذخایر ارزی، تولید ناخالص ملی،
تورم، خرید اوراق قرضه خارجی، دریافت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ساعات کاری کارمندان، شاخص جینی، رتبه
اقتصادی، صادرات، کالاهای صادراتی، استان های صادراتی، واردات، کالاهای وارداتی و استانهای وارداتی مورد بررسی قرار
گرفته اند.
در این مطالعه تلاش شده است دو کشور ایران و چین از منظر سیاسی حقوقی، اجتماعی جغرافیایی، - -
اقتصادی تکنولوژی و تجارت خارجی، با هدف توسعه بهینه روابط سرمایه گذاری و تجاری مورد بررسی و مقایسه قرار -
گیرند. در این راستا با بررسی نمونه های پیشرفت و برنامه ریزی های کشور چین، تلاش می شود، پیشنهادهایی در برخی
بخش های کلیدی اقتصاد ایران که می تواند در رابطه با توسعه روابط با چین راهگشا باشد، ارائه گردد.همچنین تلاش شده
است تا با ذکر منابع اصلی این نوشتار از هرگونه تامین اطلاعات بدون پایه جلوگیری شود، ولیکن با توجه به تغییرات در
داده های عموما اقتصادی، رجوع به منابع تشویق می شود. همچنین با توجه به مخاطب این نوشته، تلاش شده است تا از
نوشتار طولانی جلوگیری شود تا با رسیدگی به نکات کلیدی، مطلب اصلی به خواننده انتقال داده شود.
پیشنهاد هایی که در این مبحث گنجانده شده بعضا انطباق صد در صدی بین نمونه چینی و پیشنهاد ایرانی
ندارد، ولیکن در یادگیری از شیوه پیشبرد اهداف کشور چین موثر بوده اند و تلاش شده تا با ذکر این موارد برداشت
خواننده از کشور چین افزایش یابد.

فهرست مطالب گزارش

مقدمه ۱

۲ مقایسه وضعیت سیاسی و حقوقی ۲

۳ مقایسه وضعیت اجتماعی و جغرافیایی ۳

۴ مقایسه وضعیت اقتصادی و تکنولوژی ۵

۵ پیشنهادات ۸

۵ - ۱ خودروسازی ۸

۵ - ۲ نقشه استراتژیک و خطوط ریلی ۸

۵ - ۳ دفاتر بازرگانی منطقه ای و تقویت سفارت خانه ها و شرکتهای تراستی ۱۰

۵ - ۴ دیپلماسی قرض و پیشگیری از آن ۱۱

۵ - ۵ خرید نفت ۱۳

۵ - ۶ نیروی کار و آموزش ۱۴

۵ - ۷ اوراق قرضه دولتی ۱۵

۵ - ۸ علم، تکنولوژی و فناوری اطلاعات ۱۶

۵ - ۹ انرژی های تجدید پذیر ۱۸

۵ - ۱۰ برنامه ریزی اجرایی ۱۸

۵ - ۱۱ مشابهت تجاری Error! Bookmark not defined

۶ منابع ۲

نمایش کامل متن