بررسی سنیتیک ایزومریزاسیون نرمال هپتان بر روی کاتالیزور پلاتینه (TiO(۲

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCIS05_079

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

چکیده مقاله:

در این کار روش سطح پاسخ (RSM) با استفاده از طراحی آزمایش ایزومریزاسیون نرمال هپتان مورد بررسی قرار گرفت. این طرح بهپاسخ سطحی در وابستگی گزینش پذیری ایزومریزاسیون به دمای واکنش (۳۵۰˚C ۲۰۰)، فلوی هیدروژن (cc/min). فلوی نرمالهپتان (cc/h) و زمان انجام واکنش (۱ تا ۶ ساعت) محدود شده است. تجزیه و تحلیل واریانس برای کاتالیزور پلاتینه تیتانیوم اکسیدنشان داد که فلوی هیدروژن اهمیت ویژه ای در سرعت تبدیل نرمال هیتان دارد. نتایج عددی نشان داد که حداکثر سرعت (۰.۰۱۷۶mol/g.s در دمای بهینه واکنش ۲۷۵ درجه سانتیگرادT فلوی هیدروژن برابر با ۳.۲۵cc/h, ۵۷.۵ cc/min و زمان واکنش ۳.۵h حاصل می شود.

نویسندگان

نسترن پارسافرد

دانشیار، گروه شیمی کاربردی، دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد