بررسی ویژگی های جریان مواد و انرژی در اکوسیستم های شهری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SBECONF01_083

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1403

چکیده مقاله:

اکوسیستم شهری تحت تسلط انسان و توسط فعل و انفعالات پیچیده بین اجزا و همچنین یک مکانیسم تنظیم کننده حاکمیتی مدیریتی منجصر به فرد که برایای سلسله مراتب تشکیل گردیده و فرایندهای اجتماعی و اکولوزیکی را شکل می دهد، اداره می شود. اساس این برنامه برگرفته از دیدگاه تشبیه شهرها به موجود زنده بعنوان یک جهت گیری مهم و کلیدی در برنامه ریزی شهری است. با هدف معرفی بیشتر و ارائه تصویری جامع ار از این برنامه، مقاله نگارش یافته است. نتایج نهایی نشان می دهد که، بینش زیست محیطی قابل توجهی را می توان از یافته های تجربی و در حال رشد مطالعات متابولیسم شهری برای درک کارکرد شهرها به عنوان سیستم های پیچیده و تحت تسلط انسان استخراج کر و اینکه مطالعات اکوسیستم شهری از فرآیند اکولوژیکی تحت تاثیر انسان فراتر رفته و جریان های مواد و انرژی را نیز از حوزه های اصلی مطالعات خود قراردهد درک درست تعاملات بین جریان مواد و انرژی و فرآیندهای اکوسیستمی می تواند به کاهش پیامدهای مستتر در بسیاری از تصمیم گیری ها، سیاست گذاریها و کارکردهای مدیریتی منجر شود و نظام برنامه ریزی دانش محور، اقضایی زمان و متکی به قابلیت ها و الزمات را مستقر کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید علی نادر دهقانی الوار

دانش آموخته دکتاری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگر جهاد دانشگاهی، واحد لرستان

امیر حسینیان راد

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

مریم بیرانوندزاده

دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگر جهاد دانشگاهی، واحد لرستان

مصطفی فلاحی خوشحی

دانش آموخته دکتری تغییرات آب و هوایی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی، واحد لرستان