تهیه الگوریتم برای ارزیابی جابه جایی قاب های نگهداریبه روش المان محدود با برنامه نویسی شیءگرا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITC13_054

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1403

چکیده مقاله:

بررسی و تحلیل رفتار سازه، درطراحی فضاهای زیرزمینی به دلیل اندرکنش متقابل سازه و محیط مجاور با پیچیدگی های خاصی همراه است. کنترل همه ی جوانب طراحی در بسیاری از موارد مقدور نیست. برای طراحی بهینه سیستم نگهداری تونل، تجزیه وتحلیلرفتار توده سنگ اطراف تونل و نقش سیستم نگهداری در کنترل تغییر شکل دیواره تونل امری ضروری است.یکی از روش های موثردرتحلیل جابه جایی استفاده از روش عددی است. در این پژوهش یک کد کاربردی، برای تحلیل جابه جایی تونل هایی با سطح مقطع دایروی و غیردایروی بر پایه روش المان محدود ارائه شده است. به منظور مدل کردن تاثیر زمین بر روی سیستم نگهداری،از فنرهایی در جهت عمود بر محور نگهداری تونل استفاده شده است. برای توسعه این کد المان محدود از طراحی شیءگرا در زبان برنامه نویسی ++Cاستفادهشده است؛که این مدل عددی قادر به مدل سازی اندرکنش بین سیستم نگهداری و توده سنگ مجاور در جابه جایی الاستیک تحت بار استاتیکی است. درنهایت، نتایج به دست آمده با نتایج نرم افزارآباکوس مقایسه شده است که صحت و دقت قابل قبولی را نمایش می دهد.مزیت اصلی کد ارائه شده، در مقایسه با نرم افزارآباکوس، صرفه جویی در وقت،سادگی برای کاربر، نیاز به پارامترهای کمتر در ساخت مدل است.

نویسندگان

مجتبی خاموش دولت آبادی

کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه باهنر کرمان

رضا رحمان نژاد

استاد بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه باهنر کرمان