ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین کادمیوم، سرب و نیکل در برخی ارقام برنج محلی در استان خوزستان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 27

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFSTIA-14-1_011

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت مصرف برنج به عنوان بخش مهمی از تغذیه در شهرهای استان خوزستان، این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک سلامت فلزات سنگین کادمیوم، سرب و نیکل در ارقام برج محلی در استان خوزستان انجام شد. در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، به ۳ مزرعه شهرستان های شوشتر، شاوور و باغملک مراجعه کرده و از هر مزرعه در سه نقطه ۲۵ خوشه با ۳ تکرار نمونه برداری انجام شد. عناصر به کمک دستگاه ICP-OES مدل Varian ۷۱۰-ES ساخت کشور آمریکا اندازه گیری شدند. میزان کادمیوم، سرب و نیکل در برخی نمونه های برنج کشت شده در استان خوزستان در مقایسه با حد مجاز استاندارد ملی ایران (به ترتیب ۰۶/۰، ۱۵/۰ و ۱۰ میلی گرم در کیلوگرم) بالاتر مشاهده شد. مقادیر سهم خطر فلزات کادمیوم، سرب و نیکل برنج باغملک، شاوور، شوشتر و برنج بالاتر از ۱ به دست آمد که نتایج نشان دهنده این است که مصرف ارقام برنج کشت شده در استان خوزستان پتانسیل سرطان زایی برای انسان را دارند. ریسک سرطان زایی فلزات سنگین کادمیوم، سرب و نیکل در نمونه های برنج کشت شده در استان خوزستان بالاتر از ۴-۱۰ به دست آمد. مقادیر ریسک سرطان زایی در این تحقیق نشان داد که مصرف برنج های کشت شده در استان خوزستان پتانسیل بالای بیماری زایی در انسان را دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید مهران موسوی مورد غفاری

گروه خاک شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

خوشناز پاینده

گروه خاک شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

محی الدین گوشه

گروه خاک شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.