ارزیابی کاربست گردشگری جامعه محور در توانمندسازی زنان روستایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TLJ-8-16_012

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

چکیده مقاله:

گردشگری به منزله بخشی خدماتی و شاخه ا ی از توسعه پایدار، پتانسیل توانمندسازی جوامع را دارد. توانمندسازی مختص گروه های آسیب پذیر جامعه است که دچار طرد اجتماعی هستند. نظریه پردازان توسعه توانمندسازی را راهبردی موثر در کاهش نابرابری های جنسیتی در ظرفیت ها، دسترسی به منابع و فرصت ها و راه رسیدن به توسعه پایدار می دانند. توسعه گردشگری با افزایش قدرت زنان و کنترل آن ها بر منابع، نقش مهمی در توانمندسازی زنان دارد. هدف این پژوهش ارزیابی نقش گردشگری اجتماع محور در توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستاهای استان اصفهان است. در این راستا نیز در پژوهش کاربردی حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، وضعیت توانمندسازی زنان روستایی با جمع آوری داده ها آزمون شده است. جامعه آماری را زنان روستایی استان اصفهان N) =۳۱۷۱۶۳( تشکیل می دهند. تعداد نمونه براساس فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر انتخاب شدند و سپس تجزیه وتحلیل آن ها با آزمون های استنباطی (خی دو، تی تک نمونه ای، تحلیل مسیر) انجام شد. نتایج نشان دادند که با توجه به میانگین به دست آمده برابر ۴۲/۳، وضعیت توانمندسازی در سطح مطلوبی قرار دارد. در این میان، بعد اقتصادی با میانگین ۳۸/۳، بعد اجتماعی با میانگین ۴۵/۳، عوامل فرهنگی با میانگین ۴۳/۳ محاسبه شدند. دیدگاه نظری تحقیق و نتایج تحلیل های آماری به کاررفته در این پژوهش، نشان دادند که توسعه گردشگری در توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستاهای استان اصفهان موثر است.

نویسندگان

احمد حجاریان

پسا دکتری جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اقدسی، سحر، امیدی نجف آبادی، مریم و فرج الله حسینی، ...
 • امامی، سیده فاطمه، دربان آستانه، علیرضا، رضوانی، محمدرضا و قدیری، ...
 • امینی، امیرمظفر و احمدی شاپورآبادی، محمدعلی (۱۳۸۸). خوداتکایی اقتصادی زنان ...
 • حسن پور بغده کندی، حسن (۱۳۹۱). وضعیت و جایگاه مشارکت ...
 • خواجه شاهکویی، علیرضا، خوش فر، غلامرضا و کریمی، لیلا (۱۳۹۱). ...
 • رضایی، روح اله و زارعی، شیما (۱۳۹۳). بررسی دیدگاه زنان ...
 • تولایی، سیمین، سلیمانی، محمد، جهانی دولت آباد، رحمان، جهانی دولت ...
 • شفیعی ثابت، ناصر و هراتی فرد، سعیده (۱۳۹۸). توانمندسازی ذی ...
 • شعبانی نشتایی، میترا، اسماعیل پور، فریبا (۱۳۹۹). شناسایی ابعاد محتوایی ...
 • کروبی، مهدی (۱۳۸۲). فرهنگ و گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری، ۱(۲)، ...
 • غنیان، منصور، قدیری معصوم، مجتبی، مطیعی لنگرودی، سیدحسن و زرافشانی، ...
 • فلاحی، آزاده، مدرسی، میثم و زارعی، عظیم (۱۴۰۱). شناسایی و ...
 • قربانی، مهدی، عوض پور، لیلا و راسخی، ساره (۱۳۹۵). تحلیل ...
 • ضرغام بروجنی، حمید و بذرافشان، سیما (۱۳۹۶). موفقیت توسعه گردشگری ...
 • محمدزاده، پرویز، پناهی، حسین و صمدزاد، سعیده (۱۳۹۶). تبیین عوامل ...
 • مهدوی، داوود، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و سجاسی قیداری، حمدالله ...
 • ورمزیاری، حجت، فتحی، مرضیه، کلانتری، خلیل و شایق، محمد آصف ...
 • Aghdasi, S., Omidi Najafabad, M., & Farajollah Hosseini, S. J. ...
 • Amini, A. M., & Shapurabadi, M. A. (۲۰۰۹). An Evaluation ...
 • https://jwdp.ut.ac.ir/article_۱۹۷۴۱.html?lang=en. [In Persian ...
 • Dunn, S. (۲۰۰۷). Toward empowerment: Women and community-based tourism in ...
 • Emami, S. F., Darban Astaneh, A., Rezvani, M. R., & ...
 • Ghanian, M., Ghadiri Masoum, M., Motiee Langroodi, S. H., & ...
 • Giampiccoli, A., & Saayman, M. (۲۰۱۷). Community-based tourism, responsible tourism, ...
 • Ghorban, M., Avazpour, L., & Rasekhi, S. (۲۰۱۶). Social Capital ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۵۹/jisr.۲۰۱۶.۵۹۲۴۳. [In Persian ...
 • Hassanpour Boghdekandi, H. (۲۰۱۲). Status and Position of Participation and ...
 • Khajehshahkoyee, A., khoshfar, G., & karimi, L. (۲۰۱۳). The role ...
 • karubi, M. (۲۰۰۳). Culture and Tourism. Tourism Management Studies, ۱(۲), ...
 • https://doi.org/۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۲۹۴.۱۳۸۲.۱.۲.۲.۰. [In Persian ...
 • Mahdavi, D., Roknoddin Eftekhari, A., & Sojasi Gheidari, H. (۲۰۱۶). ...
 • https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_۴۹۹۳.html?lang=en. [In Persian ...
 • Mohamadzadeh, P., panahi, H., & samadzad, S. (۲۰۱۷). Specifying the ...
 • Megarry, K. (۲۰۰۸). Tourism and Kudumbashree: a southern solution empowering ...
 • Scheyvens, R. (۲۰۰۳). Local involvement in managing tourism. In Tourism in ...
 • Shabani Nashtaee, M., & esmaeilpour, F. (۲۰۲۰). Identifying content dimensions ...
 • Shfieesabet, N., & Haratifard, S. (۲۰۱۹). Empowerment of Local Stakeholders ...
 • Tavalaee, S., Soleimany, M., Jahani Dowlatabad, R., & Jahani Dowlatabad, ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۵۹/jhgr.۲۰۱۷.۵۳۸۱۴ [In Persian ...
 • Telfer, D. J. (۲۰۰۳). Development issues in destination communities. Tourism ...
 • Timothy, D. J. (۲۰۰۶). Empowerment and stakeholder participation in tourism ...
 • Tolkach, D., & King, B. (۲۰۱۵). Strengthening Community-Based Tourism in ...
 • Rezaei, R., & Zareei, S. (۲۰۱۴). Viewpoints of Rural Women ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۵۹/jwdp.۲۰۱۴.۵۲۳۶۰. [In Persian ...
 • Usher, L., & Morais, D. B. (۲۰۱۰). Women’s human agency ...
 • Varmazyari. H., Fathi, M., kalantari., K., & Shaiq, M. A. ...
 • https://doi.org/۱۰.۲۲۰۵۴/tms.۲۰۲۳.۷۳۶۷۱.۲۸۳۸. [In Persian ...
 • Zasada, I., Häfner, K., Schaller, L., van Zanten, B. T., ...
 • Zargham Boroujeni, H., & Bazrafshan, S. (۲۰۱۷). The Success of ...
 • Zielinski, S., Jeong, Y., & Milanés, C. B. (۲۰۲۱). Factors ...
 • نمایش کامل مراجع