بررسی و تحلیل موانع استقرار مدیریت دارایی های اطلاعاتی در سازمان ها.مطالعه موردی:تحلیل عاملی صنعت توزیع برق

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED11_018

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

چکیده مقاله:

نقش دارایی های اطلاعاتی در رشد و رقابت پذیری سازمان ها انکارناپذیر است؛ با این حال، امروزه سازمان ها در مدیریت این گونهدارایی ها با مشکلات جدی روبه رو هستند. در پژوهش حاضر تلاششده است تا بااستفاده از مدل سازی معادلات ساختاری از طریقرویکرد تحلیل عاملی موانع استقرار مدیریت دارایی های اطلاعاتی در سازمان ها بررسی شود این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش ازطریق توزیع پرسشنامه بین ۱۰۰ نفر از مدیران مالی صنعت توزیع برق کشور جمع آوری شده است. دلیل انتخاب مدیران مالی به عنوان جامعه آماری، درک و اشراف اطلاعاتیآنان درباره دارایی های اطلاعاتی و نقش آفرینی آنان در فرایند تصمیم گیری سازمان می باشد و دوره زمانی پژوهش حاضر سال ۱۴۰۱ است.بر اساس یافته های پژوهش، موانع استقرار مدیریت دارایی های اطلاعاتیدر سازمان ها در قالب پنج مولفه کلی طبقه بندی شدند.بر اساس تحلیل عاملی ۵ مولفه اصلی موانع استقرار مدیریت دارایی های اطلاعاتی در سازمان ها به ترتیب عبارت اند از: درک و آگاهی، توجیه و استدلال، حاکمیت، رهبری و مدیریت، سیستم ها ورویه ها و همچنین بر اساس یافته های پژوهش از میان متغیرهای جمعیت شناختی، سنوات خدمتی، نوع سازمان ، تحصیلات و سن تاثیرگذار و متغیر جنسیت بر هیچ سازه ای تاثیرگذار نبوده است

کلیدواژه ها:

دارایی های اطلاعاتی ، مدیریت دارایی های اطلاعاتی ، موانع استقرار ، تحلیل عاملی

نویسندگان

زهرا خانعلی زاده

معاونت برنامه ریزی - دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ