کلینیک بازاریابی و تبلیغات و ارتباط آن با مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TAMAE-8-1_008

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1403

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات و تماس و سرگرمی و گیمیفیکیشن درک شده بر ارزشمدیریت ارتباط با مشتری معادل فارسی Management Relatioship Customer است. رابطهقوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هر کسب وکار است. اصل و ریشه مفهوم »مدیریت ارتباط بامشتری« این اصل قدیمی است که »همیشه حق با مشتری است«. در چند سال اخیر، افراددانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران کسب و کارها در این زمینه در گیر شده اند و مفهوممدیریت ارتباط با مشتری که به معنی تالش های سازمان جهت ایجاد و ارایه ارزش بالاتر بهمشتری است را توسعه دادهاند سازمان ها و تشخیص داده اند که مشتریان مهم ترین دارایی شانهستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل ونیز فرصت هایی که نیاز بهمدیریت دارد، می مدیریت ارتباط با مشتری راهبردی تجاری است که به جذب حفظ و ارتقایمشتری می پردازد . با اجرای صحیح مدیریت ارتباط با مشتری سازمانها قادر خواهند بود با هزینهکمتر به سه وظیفه فوق بپردازند . این کار در عصر جهانی سازی و در زمانی که یک سازمان ممکناست میلیونها مشتری داشته باشد بدون به کارگیری فناوری اطالعات وارتباطات امکانپذیر نخواهدبود . فناوری اطلاعات ابزاری برای پیاده سازی crm است تا به وسیله آن سازمانها بتوانند با تک تکمشتریان به گونه ای ارتباط داشته که گویی آن مشتری تنها مشتری سازمان است.

نویسندگان

مهدی استیفایی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی و بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

فیروزه رضایی

دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

فاطمه ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق