بررسی مروری تاثیر مدیریت استعداد و جانشین پروری بر فساد اداری در سازمانها

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF06_243

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

چکیده مقاله:

در دنیای پر رقابت امروزی که به سرعت در حال تغییر است و پویایی و عدم اطمینان، از مشخصه های آن می باشد دسترسی به منابع مناسب که هر یک در جای خود مهم و ارزشمند هستند بدیهی ترین عامل موفقیت سازمانها قلمداد می شود؛ در این میان، منابع انسانی تنها منبعی است که از سایر منابع ، متمایز بوده است . در یک محیط متغیر و پیچیده، مدیریت استعداد به عنوان یک محرک اصلی برای موفقیت سازمانی تلقی می شود. یکی از راهحل های موجود برای توسعه استعدادهای موجود در مدیریت استعدادها جانشین پروری است ، زیرا سازمانهای امروزی در پی جذب افراد با استعداد هستند و در این میان سازمانی می تواند در مدیریت این استعدادها موفق باشد که پس از جذب آنها از طریق یک نظام جانشین پروری، بتواند افراد کلیدی و مستعد را توانمند سازد تا مسیرهای رشد شغلی مناسب تری در درون سازمان برای خود بیابند و این مسیرها را سریع تر بپیمایند. پس لازم است سازمانها برای تداوم فعالیت و ماندگاری در فضای تحولی جدید در حوزه منابع انسانی ، توجه به مدیریت استعدادها و جانشین پروری (کادرسازی) را در برنامه خود بگنجانند تا توان مقابله با چالش هایی همچون فساد اداری را داشته باشند. آنچه به عنوان نتیجه مشهود است این می باشد که مدیریت استعداد و جانشین پروری بر پیشگیری از فساد اداری در سازمانها تاثیرگذار است . با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق به بررسی مروری تاثیر مدیریت استعداد و جانشین پروری بر فساد اداری در سازمانها پرداخته شده است .

نویسندگان

امیرحسین ریخته گرزاده

کارشناسی مدیریت دولتی غیرانتفاعی عطار – کارمند شهرداری مشهد

حسین نقابت مقدم

کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نور – کارمند شهرداری مشهد

ثریاسادات عنبری

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد – کارمند شهرداری مشهد

سیدمحمد عنبری

دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه مدیریت صنعتی – کارمند شهرداری مشهد