بررسی آگاهی دانش آموزان با شیوه های مطالعه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی آنان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_284

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

شیوه های نوین مطالعه در آموزش و پرورش کمک میکند که کودکان به کارهای نو دست بزنند و باهر موضوعی خلاقانهبرخورد کنند. در نظامهای آموزشی نیز تاکید عمده بر پرورش خلاقیت کودکان است. خلاقیت برای بقای هر جامعه ایلازم است و برای ایجاد و تداوم آن در افراد، بایستی عادت به تفکر را در آن ها ایجاد کرد چرا که خلاقیت با تفکر بهوجود میآید. موفقیت هر نظام آموزشی در حد تعیین کننده ای به دانش و مهارت های حرفه ای معلم بستگی دارد. درنظر ژاپنی ها شایستگی هر نظام به اندازه شایستگی معلمان آن است. از این رو، می توان گفت معلم بهترین عضو نظامآموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری، معمار اصلی نظام آموزشی است. جهان به سرعت دگرگون می شود و معلمان نیزباید مانند سایر گروه های حرفه ای با این واقعیت رو به رو شوند که آموزش های اولیه آنان در جهان امروز چندان مفیدنخواهد بود و آنان باید در سراسر عمر خود دانش خود را روزآمد کنند. با بهرهگیری از روش تعلیم و تربیت سنتی تاکیدفراوان بر فراگیرندگان مطالب درسی، کسب نمرات عالی بدون هر گونه دخل وتصرف و عدل از مواد و محدوده تعیین شدهدارد به همین دلیل پژوهشگران سعی مینمایند با انجام تحقیقات به بررسی تاثیر بهکارگیری الگوی مطالعه مطالعه بهعنوان یکی از روشهای فعال مطالعه بر پرورش خلاقیت کودکان بپردازند.

نویسندگان

مریم احمدی

کارشناسی رشته روانشناسی ، دانشگاه امام جواد (ع) یزد ، ایران.

زینب محمدی

کارشناسی ارشد آمار ریاضی ، دانشگاه الزهرا (س) ، ایران.

زهرا حیدری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، ایران.

سمیه خونساری

کارشناسی مدیریت برنامه ریزی و امور فرهنگی ، دانشگاه علمی کاربردی خبرگزاری فارس، ایران.