بررسی روشهای مختلف تهیه طیف در آنالیز داده های میکروترمور

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,313

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SF36

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از اندازه گیری های میکروترمور در مطالعات تعیین اثر ساختگاه و ریز پهنه بندی لرزه رواج فراوانی یافته است . اندازه گیری های میکروترمور بدلیل سهولت اندازه گیری، به صرفه بودن اقتصادی و قابلیت اندازه گیری به میزان وسیع، ابزاری بسیار مناسب جهت تعیین اثر ساختگاه تلقی می شوند . در این راستا لازمست روشهای مختلف آنالیز این داده ها نیز مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرند . چه بسا که استفاده نادرست از این داده ها سبب بروز خطا در نتایج حاصله نیز گردد . بدین منظور در این مطالعه ر وشهای مختلف تهیه طیف در آنالیز داده های میکروترمور مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . در این تحقیق از داده های میکروترمور اندازه گیری شده در سطح شهر ارومیه استفاده شده است. چهار روش مختلف تهیه طیف از جمله طیف فوریه، طیف توان، طیف ضربی و طیف ضربی قطعه ای مورد بررسی قرار گرفته اند . برای آنالیز داده های میکروترمور نیز از روش نسبت طیفی H/V استفاده گردیده استمقایسه روشهای مختلف محاسبه طیف نشان می دهد که منحنی های نسبت طیفی H/V بدست آمده (در محدوده فرکانسی ۱. الی ۱۰ هرتز ) از روش طیف فوریه در مقایسه با دیگر روشه ا مقادیر دامنه بزرگتری را نتیجه میدهد . این مسئله در مورد انحراف معیار نیز صادق است . با تمرکز بر روی نقطه فرکانس غالب نیز مشاهده می گردد روشهای مختلف در قرائت مقدار فرکانس غالب اعداد یکسانی را نتیجه میدهند ولی مقادیر دامنه (ضریب بزرگنمایی ) وهمچنین انحراف معیار در این نقطه در روش طیف ضربی قطعه ای کمترین مقدار را دارا می باشد . در نهایت اینگونه نتیجه گیری شده است که روش طیف ضربی قطعه ای مناسب ترین روش برای تهیه طیف در آنالیز طیفی داده های میکروترمور می باشد.

کلیدواژه ها:

اندازه گیری های میکروترمور ، طیف ، ضربی قطعه ای ، فرکانس غالب

نویسندگان

غلامرضا قدرتی امیری

استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

عباس قلندرزاده

استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

رامین معتمد

دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران