ارزیابی ریسک های افزایش هزینه در پروژههای زیرساخت ، مطالعه موردی پروژه هدایت سیلاب بندرشهید رجایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BGCONF09_054

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

این تحقیق به ارزیابی ریسک های موثر بر هزینه ها در پروژه هدایت سیلاب بندرشهیدرجایی پرداخته است . برای این منظور از یک مدل هیبریدی و براساس روش های سلسله مراتبی و مدل ارزیابی ریسک مونت کارلو استفاده گردیده است . براساس نتایج در مدل هیبردی انجام شده، ریسک "عدم همکاری سهامداران و تصمیم گیری با تاخیر بیش از حد" با احتمال وقوع ۸۴ درصد اصلی ترین ریسک است . همچنین ، بر اساس مدل هیبردی شاخص های فنی و درونی به ترتیب با ۲.۶۷ و ۹.۶۳ درصد بیشترین ریسک های افزایش هزینه در پروژه های زیرساختی را شامل می شوند.

نویسندگان

اکبر سلیمان زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت ، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

محسن دادرس

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران

علیرضا راسخی صحنه

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران