بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر افزای ش آب بدون درآمد در شرکت آب و فاضلابشیراز

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 35

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IWWA05_092

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

امروزه اهمیت منابع آبی برای رشد و بقای بشر بر کسی پوشیده نیست، از این رو صرفه جویی در مصرف و جلوگیری از هدر رفتن آب در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به عنوان روشی موثر جهت حل قسمتی از مشکلات فعلی ناشی از کمبود آب مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم ترین موضوعات در این زمینه افزایش آب بدون درآمد استکه با توجه به اهمیت آن، در پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر افزایش آب بدون درآمد در شهرستان شیراز پرداخته شده و برای این منظور از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی استفاده شده است. به این ترتیب درچارچوب روش پیشنهادی ابتدا عوامل موثر بر افزایش آب بدون درآمد طبق نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه استخراج شدند. سپس پرسشنامه بر مبنای شاخص های استخراج طراحی شده و در بین ۱۵ نفر از کارشناسان شرکت آب و فاضلاب شیراز با سابقه بیشتر از ۵ سال توزیع گردید. در ادامه عوامل موثر بر افزایش آب بدون درآمد در شهرستان شیراز با استفاده از یکی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در شرایط فازی رتبه بندی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سه عامل با اولویت اول عبارتاند از: ۱. کیفیت نامناسب در ساخت لوله و متعلقات، ۲. عدم پیمایش و بازرسی مستمر شبکه، شیرآلات، پمپ ها و مخازن .۳. عدم بهسازی و نوسازی به موقع اجزای شبکه.

کلیدواژه ها:

آب بدون درآمد ، صنعت آب و فاضلاب ، تصمیم گیری چندمعیاره ، روش تاپسیس ، منطق فازی ، شرکت آب و فاضلاب شیراز

نویسندگان

محمدعلی طاهردوست

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب شیراز