بررسی سیمای خانواده در رمان رویای تبت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISPL18_060

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

خانواده، اولین نهاد اجتماعی است که روابط و مناسبات میان اعضای آن،معمولا دست مایه تصویرسازی و خلق هنری در فضای داستان قرار می گیرد. فریبا وفی از جمله زنان نویسندهای است که در انعکاس تصویر خانواده در ادبیات داستانی معاصر فارسی موثر بوده است و در رمانهای او بستر خانواده با نقش اصلی رمان پیوندی ناگسستنی دارد. مبنای پژوهش حاضر رمان » رویای تبت « است که با رویکردی جامعه شناسانه و کاربست روش تحلیل کیفی بررسی شده است . خانواده در رمانهای فریبا وفی به ویژه رمان انتخاب شده نقش مهمی را ایفا می کند و همه زنان و مردان این رمان بیش از هر چیز در قالب خانواده نشان داده شدهاند. وفی در به تصویر کشیدن خانواده رویکردی آسیب شناسانه را انتخاب کرده است . خانوادههای به تصویر کشیده شده در رمانهای او، خانوادههائی خوشبخت نیستند و نمی توانند در ارائه کارکردهای خود موفق عمل کنند. در این رمان تنها خانواده جاوید و شیوا بیش از همه با مولفه هایی از قبیل روشنفکری ، هرمی نبودن ساختار قدرت، تضعیف روابط خویشاوندی ، عدم پایبندی استوار به مذهب و... در طیف هسته ای مدرن قرار می گیرد و بقیه خانوادهها، خانوادههایی سنتی و هسته ای هستند.

نویسندگان

حمید رضایی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

حمیده بهرامی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی