نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد اسلامی در ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF07_161

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

دانشگاه ها به عنوان مراکزی برای تولید دانش و تحقیقات علمی، بازیابی و ا نتقال آنها به جامعه، در توسعه اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد اسلامی در ا یران نقش مهمی ایفا می کنند. با توجه به اینکه اقتصاد اسلامی با تاکید بر عدالت اجتماعی، توزیع منصفانه ثروت، محرومیت زدایی، توسعه انسانی و ارتقای کیفیت زندگی افراد، به دنبال رشد اقتصادی ا ست، نقش دانشگاه ها در تحقق این اهداف اسلامی بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله، با بررسی و تحلیل نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد اسلامی در ایران، این موضوع بررسی شده است که چگونه دانشگاه ها با تاکید بر تولید دانش، آموزش و پژوهش، می توانند به تحقق اهداف اقتصاد اسلامی در کشور کمک کنند. در ا ین بررسی، نقش دانشگاه ها در ایجاد بسترهای نوآوری، ا رتقای سطح آموزش و افزایش توانمندی های افراد، ترویج فرهنگ کارآفرینی، تامین نیروی انسانی متخصص و آموزش داده شده، ارتفای سطح تحقیقات علمی و به کارگیری آنها در سیاست گذاری های اقتصادی، ارتقای سطح تعامل دانشگاه و صنعت و همچنین تاثیرگذاری دانشگاه ها در تشکیل سیاست های اقتصادی اسلامی، بررسی شده است. ا ین مقاله به بررسی نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد اسلامی در ایران می پردازد. با توجه به دیدگاه رویکرد اسلامی به اقتصاد و مفاهیم مرتبط با آن، نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

نویسندگان

سعید رجبی مجد

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

بهروز میر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)