بررسی مدیریت پایداری بر رابطه بین چسبندگی هزینه و شفافیت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 100

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF07_160

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدیریت پایداری بر رابطه بین چسبندگی هزینه و شفافیت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی- همبستگی است؛ قلمرو مکانی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۳۰ شرکت طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ می باشد. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از صورت های مالی منتشر شده توسط سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است. آزمون های این پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews صورت پذیرفته است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد بین چسبندگی هزینه و شفافیت سود رابطه وجود دارد. مدیریت پایداری بر رابطه بین چسبندگی هزینه و شفافیت سود اثر تعدیلگر دارد.

کلیدواژه ها:

مدیریت پایداری ، چسبندگی هزینه و شفافیت سود

نویسندگان

نعمت الله غلامی امیرالمومنین

دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

سمیه خمیسی

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

حدیث شجاعی

کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندردیلم

رضا نایبی بهبهانی

کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندردیلم

عبدالرحمان ظفری

کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر