انتخاب پروتکل ارتباطی مناسب جهت اتوماسیون شبکه های توزیع ایران

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,360

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC21_034

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1385

چکیده مقاله:

این مقالـه بـ ه بررسـی پروتکلهـای مطـرح بـرای سیسـتمهای اتوماسیون شبکه های توزیـع بـرق کـه بـر مبنـای جمـع آوری اطلاعات راه دور و نظارت کنترلی (SCADA) اسـتوار اسـت، می پردازد . ضمن اشاره بـه اهمیـت انتخـاب پروتکـل در ایـن سیستمها، ویژگیها و تفاوتهای دو پروتکل IEC 870-5-101 و DNP3 با جزئیا ت معرفی می شوند . با بررسی مسائل مطرح در شبکه های توزیع و بخصوص شرایط منطقه ای ایران، بـه ذکـر دلایلی از قبیل عملکرد، ساده بـودن، پشـتیبانی و رواج نشـان خواهیم داد که گزینه مناسب برای پروژه های حـال حاضـر در این زمینـه پروتکـل IEC 870-5-101 مـی باشـد . در صـورت وجود زیرساخت های شبکه کـامپیوتری مبتنـی بـر TCP/IP ، پروتکل IEC 870-5-104 را مـی تـوان در نظـر گرفـت و در آینــده دور ممکــن اســت پروتکــل IEC 61850 عــلاوه بــر اتوماسیون پست در این زمینه هم مطرح گردد .

کلیدواژه ها:

پروتکل ارتباطی راه دور ، استاندارد IEC 60870-5-101 ، DNP3 ، DA ، SCADA شبکه توزیع برق ، اتوماسیون

نویسندگان

مهدی کاوسیان

پژوهشگاه نیرو، گروه دیسپاچینگ و تله متری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Andrew West, Comm unication Standards in Power Control, ESAA 1999 ...
 • Neil O'Sullivan, Lauri Mikli, DNP V3.00 and IEC 60870-5-101 Impleme ...
 • Jim Coats, Comparison of DNP and IEC 870-5- 101, Triangle ...
 • Karlheinz Schwarz, Comparison of IEC 60870-5- 101/103/104, DNP3, and IEC ...
 • Jay Makhija, L.R. Subramanyan, Comparison of Protocols Used in Remote ...
 • IEC TC 57, IEC 60870-5-1: Telecontrol Equipment and Systems Part ...
 • IEC TC 57, IEC 60870-5-2: Telecontrol Equipment and Systems Part ...
 • IEC TC 57, IEC 60870-5-3: Telecontrol Equipment and Systems Part ...
 • IEC TC 57, IEC 60870-5-4: Telecontrol Equipment and Systems Part ...
 • IEC TC 57, IEC 60870-5-5: Telecontrol Equipment and Systems _ ...
 • IEC TC 57, IEC 60870-5-101: Telecontrol Equipment and Systems Part ...
 • IEC TC 57, IEC 60870-5-104: Telecontrol Equipment and Systems Part ...
 • using Standard Transport Profiles, www.iec.ch, First Edition; 2000. ...
 • DNP Group, DNP V3.00 Data Link Layer Protocol Description, www.dnp.org, ...
 • DNP Group, DNP V3:00 Data Object Library, www.dnp.org, October 1992. ...
 • DNP Group, DNP V3.00 Application Layer Protocol Description, www.dnp.org, August ...
 • DNP Group, DNP V3:00 Transport Functions, www.dnp.org, November 1992. ...
 • DNP Group, Transporting DNP V3.00 over Local and Wide Area ...
 • G. Barry Cole, A General Introduction to the IEC 60870-5-101 ...
 • _, DNP 3.0 Overview, Triangle MicroWorks, Inc. Revision 1.1, November ...
 • _ (Sponsored by the CIGRE Study Committee 34), The Automation ...
 • Michael Eckl, Reinhard Krug, IEC 60870-5-104 _ the New Solution ...
 • G Barry Cole, Remarks to Implementers of the IEC 60870-5-101 ...
 • نمایش کامل مراجع