بررسی مدیریت شهری در راستای توسعه شهر پایدار

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2558

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

مقدمه: شهر پایدار شهری است که در طول زمان توانسته است نیازهای جاری جامعه را برآورده کند، بدون اینکه برمنابع آینده و قابلیت نگهداری آن تاثیر منفی بگذارد. این شهرها در تلاشند تا اقتصادی پویا، محیط زیست سالم،اجتماعی پایدار و یک فضای زندگی عالی برای ساکنان خود ایجاد کنند، هدف از این مطالعه بررسی مدیریت شهری درتوسعه شهر پایدار می باشد.روش کار: با استفاده از کلمات کلیدی " مدیریت شهری"، "توسعه"، "شهر پایدار" به فارسی و معادل انگلیسی کلمات،تا سال Google Scholar و Scopus ،IEEE Xplore، ScienceDirect جستجویی در پایگاه های اطلاعاتی۲۰۲۳ انجام شد و پس از جستجوی اولیه از میان ۱۱۴ مقاله فارسی و انگلیسی بدست آمده، عناوین تکراری حذف وخلاصه مقالات مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت ۱۵ مقاله وارد مطالعه شدند، سپس خلاصه مطالعات توسط سه نفرکارشناس خبره در زمینه مدیریت شهری بررسی و نتایج دسته بندی و استخراج شد.یافته ها: اصول مدیریت شهری بسته به بافت و نیازهای خاص هر شهر به روش های مختلفی در شهرهای سراسر جهاناعمال می شود. اصول مدیریت شهری برای ایجاد شهری پایدار و قابل زندگی اعمال می شود. در این شهر سیاست ها وبرنامه هایی را با استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی برای بهبود زندگی، ارتقای فضای سبز،کاهش تراکم ترافیک و بهبود حمل و نقل عمومی، ایجاد فرصتهای اقتصادی و ایجاد جوامع نزدیکتر در تحول خود بهسوی یک ملت هوشمند استفاده می کند. مدیریت شهری برای ایجاد شهری پایدارتر یک سیستم حمل و نقل سریعاجرا می کند که باعث کاهش تراکم ترافیک و آلودگی هوا شده است و برنامه هایی را برای ترویج دوچرخه سواری،کاهش استفاده از خودرو و بهبود حمل و نقل عمومی اجرا می کند. در اصول مدیریت شهری برای رسیدگی بهچالشهای شهرنشینی سریع و سکونت گاههای غیررسمی برنامه هایی را برای ارائه خدمات اولیه مانند آب و فاضلاب بهسکونتگاه های غیررسمی می شود. همچنین برنامه هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، بهبود حمل و نقلعمومی و ارتقای فضای سبز اجرا می شود.بحث و نتیجه گیری: هر شهر با چالش هایی نظیر رشد جمعیت و فشار شهری، تغییرات اقلیمی و سازگاری، فقر شهریو عدالت اجتماعی، مدیریت پسماندها و آلودگی، ناپایداری در حمل و نقل، نیاز به توسعه زیرساختهای پایدار، گرایشبه ساخت و ساز بیرویه، جدایی اجتماعی و کاهش ارتباطات انسانی و فرصت های منحصر به فردی مواجه است ومدیریت شهری باید متناسب با نیازهای خاص هر شهر طراحی شود. نیازمندیهای مختلفی که برای توسعه شهرهایپایدار باید مد نظر قرار گیرند شامل بهبود زیرساختهای شهری، توسعه پایدار حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست،مدیریت منابع آب و انرژی، ارتقاء سطح آموزش و بهداشت، توسعه فضای سبز و فضاهای عمومی، توازن اجتماعی واقتصادی و توسعه فرهنگ شهری میباشد.

نویسندگان

فرناز شکوری

آذربایجان غربی، سلماس، شهرداری سلماس

رابعه نورمحمدی

آذربایجان غربی، سلماس، شهرداری سلماس

آذر پاشایی

آذربایجان غربی، سلماس، شهرداری سلماس