طراحی مجتمع تجاری وتفریحی با رویکرد معماری سبز درجهت ارتقا تعاملات اجتماعی میان شهروندان در شهربابلسر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0629

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

مراکز خرید و فضاهای تجاری دوران مدرن را می توان موج دوم محیط های تجاری نامید که ماحصل انقلاب صنعتی و ظهور معماری مدرن به شمار می رود در این پژوهش بنا به اهداف پیش بینی شده با روش توصیفی وتطبیقی جمع آوری گردیدهاست و درماحصل این تحقیق ،اینگونه می توان بیان داشت که بنابریافته هاپژوهش ،تحلیل نقش کاربری های تجاری در پویایی و ایجاد فضاهای جدید شهری با مولفه (ساختار و فرم مناسب و انعطاف پذیر، وجود کاربری های متنوع و گوناگون، وجود سرزندگی و جذابیت در فضا از لحاظ داشتن هویت ، تناسبات بصری و حس تعلق ، نفوذ پذیری و دسترسی رابطه مناسب ، تامین ایمنی و امنیت که موجب ارتقاء تعامل اجتماعی در مجتمع تجاری تفریحی می شوند به دو بخش تقسیم می شوند که یک بخش مربوط به کالبدی و هندسی (نفوذپذیری ، خوانایی و ایمنی و امنیت ) و بخش دیگر مربوط به حسی و روان شناختی (سرزندگی ، حس مکان، جذابیت فضایی و تاثیر فرهنگ و نقش المان ها در بیان آن)وتوجه مکان قرارگیری مجتمع و پوشش گیاهی متناسب با اقلیم محیط نیز بسیار مهم است ودر جهت بهبود کیفیت بصری ساختمانها در پیوند مطلوب با زمینه ،افزایش جذابیت ، ایجاد پروژههای منحصربهفرد و نمادین ، تعامل با شهر نقش مهمی را ایفا میکند و این خصوصیات در وجا بیشتری در طراحی فرم و پوسته بیرونی مجتمعهای تجاری ، نمود خواهد یافت .

نویسندگان

فاطمه یزدانی

دانشجویکارشناسی ارشد ،گرایش معماری ،دانشگاه غیرانتفاعی پارسا

محمود توکلی

دکترا معماری، گرایش معماری ، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی پارسا