مقایسه توانمندی خانواده، عملکرد خانواده و کیفیت رابطه والد_فرزند در دانش آموزان عادی و تیزهوش

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 81

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRSES-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه توانمندی خانواده، عملکرد خانواده و کیفیت رابطه والد -فرزندی دانش آموزان عادی و تیزهوش شهر گنبد کاووس بود.روش: روش پژوهش حاضر علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان متوسطه اول پسرانه شهر گنبد کاووس به تعداد ۲۶۹۵ بود. تعداد ۲۳۴ نفر (۱۱۷ نفر از دانش آموزان مدارس عادی و ۱۱۷ نفر از دانش آموزان مدارس تیزهوش) به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه ‎های استاندارد توانمندی خانواده کورن (۱۹۹۲)، کیفیت رابطه والد-فرزندی (۱۹۸۳) و عملکرد خانواده اپشتاین و همکاران (۱۹۸۳) و به منظور تحلیل داده‎ ها، از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره در نرم افزار SPSS۲۲ استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد توانمندی خانوادگی و عملکرد خانواده دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان تیزهوش بهتر است؛ اما کیفیت رابطه والد- فرزند دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان عادی مطلوب‎ تر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که بین توانمندی خانواده، عملکرد خانواده و کیفیت رابطه والد - فرزند دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر گنبد کاووس تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیر قربان پور لفمجانی

دانشیار مشاوره، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

جلال الدین بادوام

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه گیلان، رشت، ایران