ماهیت صلاحیت حرفه ای معلمان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_0728

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1403

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر، صلاحیت های حرفه ای معلمان به عنوان یکی از مسائل حیاتی در حوزه آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است . این مقاله به بررسی ماهیت ، ابعاد مختلف و کاربردهای صلاحیت های حرفه ای معلمان پرداخته است . در بخش مفهوم صلاحیت حرفه ای، این مفهوم به عنوان یک توانمندی چند بعدی تشریح شده و اهمیت آن در تدریس و تربیت نیروهای آینده برجسته شده است . در ادامه ، ابعاد مختلف صلاحیت های حرفه ای شامل دانش تخصصی ، مهارتهای تدریس ، ارتباطات اجتماعی ، مدیریت کلاس، ارزیابی عملکرد دانش آموزان و سایر مولفه ها بررسی شده اند. هر یک از این ابعاد نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت فرآیند آموزش و پرورش و تاثیرگذاری بر یادگیری دانش آموزان ایفا می کنند.اهمیت صلاحیت حرفه ای در حوزه تدریس و تربیت نه تنها باعث بهبود کیفیت تدریس و ایجاد فضاهای یادگیری مثبت می شود، بلکه به توسعه توانمندیها و دانش دانش آموزان نیز می افزاید. معلمان با تسلط به این صلاحیت ها می توانند به بهترین نحو ممکن به چالش ها و نیازهای متنوع محیط آموزشی پاسخ دهند و در نهایت ، به عنوان موثرترین نهاد در فرآیند یادگیری دانش آموزان عمل کنند. این مطالب نه تنها برای معلمان بلکه برای سازمانهای آموزشی و سیاستگذاران نیز راهنمایی می کنند تا به توسعه صلاحیت های حرفه ای معلمان توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه ها:

صلاحیت های حرفه ای ، معلم ، دانش آموزان

نویسندگان

سیدمجید موسوی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهر کرد

رقیه رزاقیه

ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه

امیرمحمد رهبرپورکومله

کارشناسی ، آموزش عربی،دانشگاه فرهنگیان تهران،پردیس شهر ری

یاشار فریدون

کارشناسی ارشد ریاضی محض، دانشگاه آزاد واحد ساری