نقش جرزها در رفتار لرزه ای ساختمانهای آجری

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,550

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_EL18

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

بررسی های انج ام شده در مطالعات نظری و آزمایشگاهی ساختمانهای آجری و اجزای آنها نشان می دهد که تاکنون به دلیل تنوع این قبیل ساختمانها و پیچیده بودن اثر عوامل مختلف در رفتار لرزه ای آنها، ارائه راهکارها و دستورالعمل های جامع و فراگیر در تحلیل، طراحی و شیوه های ارزیابی و م قاوم سازی آنها صورت نگرفته است . درساختمانهای آجری، اصلی ترین عنصر سازه ای آن، دیوارهای برشی هستند که نقش عمده ای در پایداری آن در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله به عهده دارند . عملکرد این دیوارها، درصورت دارا بودن بازشوها دچار تغییر قابل توجهی می شود؛ ب ه نحوی که بر رفتار کلی ساختمان اثر می گذارد . آن بخشی از دیوار که بین بازشوها قرار می گیرد؛ جرز نام دارد و به عنوان یکی از اجزای سازه ای که معمو ً لا انعطاف پذیرتر از سایر قسمتها می باشد، نقش مهمی در رفتار دیوار وساختمان دارد . در این مقاله رفتار جرز یک ساختم ان آجری دو طبقه که مطابق با استاندارد ۲۸۰۰ ایران طراحی وساخته شده است و تحت بارهای ثقلی و جانبی (در تراز سقف) مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفته است، مورد بررسی واقع شده است . نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهد که در تهیه دستورالعملها یا آئین نامه های ذیربط باید عوامل مهمی چون هندسة جرز، خواص مهندسی مصالح مصرفی و مقدار نیروی فشاری قائم مورد توجه قرار گیرد.

نویسندگان

عباسعلی تسنیمی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مهدی حاج اسماعیلی

کارشناس بخش سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن