آقای دکتر عباسعلی تسنیمی

Dr. Abbasali Tasnimi

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180515)

58
10
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی