مولفه های مدل پارادایمی مدیریت HSE به منظور اصلاح رفتار کارکنان متروی اصفهان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_146

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش, ارائه مولفه های مدل پارادایمی مدیریت HSE به منظور اصلاح رفتار کارکنان متروی اصفهانکه با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند و تکنیکنمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه با ۱۷ نفر از متخصصین دارای تحربه در حوزه HSE داده های تحRیقتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مدیریت HSE به منظور اصلاح رفتار کارکنان متروی اصفهان, با تاکید برمقوله های فرعی و اصلی، اهمیت بسیاری دارد. این مقوله ها، شامل عواملی همچون ایحاد فرهنگ ایمن وارتباطات با نهادهای مرتبط نقش مهمی در تاثیرگذاری بر رفتار کارکنان دارند. با توجه به این موارد بهبود رفتارها وارتقاء فرهنگ سازمانی در جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارکنان می تواند از طریق مدیریت HSE به دست آید. اینرویکردها و مقوله ها، به سازمان متروی شهری اصفهان این امکان را می دهند تا از طریق بهبود فرآیندها و تامیندست یابد.

نویسندگان

امیررضا ندری

کارشناس ارشد HSE، موسسه آموزش عالی نقش جهان، اصفهان

سمیه رهبری

استادیار، موسسه آموزش عالی نقش جهان، اصفهان