بررسی مدیریت پسماند درکشورهای اروپایی:مروری برتکنیکهای تجزیه و تحلیل سیستم ها

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 785

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NATURE01_940

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1392

چکیده مقاله:

دردهه های گذشته سیستم های مدیریت پسماند دراروپا درگیربده بستانهای پیچیده ای درمیان مجموعه ای ازگزینه های تکنولوژیکی ابزارهای اقتصادی و چارچوب های قانونی بوده است این تغییرات منجر به پیامدهای مختلف زیست محیطی اقتصادی اجتماعی و نظارتی درشیوه های مدیریت پسماند شده است تجزیه و تحلیل سیستم نظم و انضباطی است که استراتزیهای جامع مدیریت پسماند را هماهنگ م ینماید و حمایت های بین رشته ای را برای تصمیم گیری دراین زمینه فراهم می آورد مدلهای مهندسی سیستم ها و ابزارهای ارزیابی سیستم که هردوچارچوب تحلیلی مدیریت پسماند را غنی می سازند مدلهای مهندسی سیستم ها و ابزارهای ارزیابی سیستم که هردو چارچوب تحلیلی مدیریت پسماند را غنی می سازند جهت رسیدگی به انواع معینی ازمشکلات طراحی شده اند این مقاله مدلها و ابزارهای روشن کننده احتمالی مرزهای همپوشانی شده درفعالیت های مدیریت زایدات درکشورهای اروپایی و جوانب مثبت و منفی شیوه های مدیریت زایدات را درهریک ازاعضای اتحادیه اروپا مورد بررسی قرارداده است.

کلیدواژه ها:

پسماند ، تجزیه وتحلیل سیستم ها ، مدیریت جامع پسماند ، پایداری

نویسندگان

فریماه عابدین زاده

کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

نیلوفر عابدین زاده

عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

فاطمه قنبری

دانشجوی دکتری علوم محیط زیست

فاطمه احمدی کمالی

کارشناس ارشد ارزیابی محیط زیست

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Anderson, L, 1968. A Mathematicat Model for the Optimization of ...
 • Anderson, L.E., Nigam, A.K., 1967. A Mathematicat Model for the ...
 • Baetz, B., 1990. Optim ization/sim ulation modeling for waste management ...
 • Barlishen, K., Baetz, B., 1996. Development of a decision support ...
 • Brunner, P.H., Rechberger, H., 2003. Practical Handbook of Material Flow ...
 • Buttol, P., Masoni, P., Bonoli, A. Goldoni, S, Belladonn, V., ...
 • Chang, N.-B., Chang, Y.-H., Chen, H.-W., 2009. Fair fund distribution ...
 • Chang, N.-B., Davila, E., 2007. Minimax regret optimization analysis for ...
 • Chang, N.-B., Yang, Y., Wang, S.-F., 1996. Solid-waste management system ...
 • Chapman, R., Yakowitz, H., 1984. Evaluating the risks of solid ...
 • Cherubini, F., Bargigli, S, Ulgiati, S., 2008. Life cycle _ ...
 • Clayton, K., 1976. A planning model for regional solid waste ...
 • Dalemo, M., Sonesson, U., Bjorklund, A., Mingarini, K., Frostell, B., ...
 • Danish EPA (Danish Environmentl Protection Agency), 2003. Systems Analysis of ...
 • Davila, E., Chang, N.-B., Diwakaluni, S., 2005. Dynamic landfill space ...
 • Dyson, B., Chang, N.-B., 2005. Forecasting municipal solid waste generation ...
 • EEA (European Environment Agency), 2002. Reportnet: Development of Common Tools ...
 • EIONET (European Environment Information and Observation Network), 2007a. United Kingdom. ...
 • EIONET (European Environment Information and Observation Network), 2009. European Environment ...
 • Elshkaki, A., 2000. Modelling substance flow analysis in Simulink. Assistance ...
 • Escalante, N., Kranert, M., Hafner, G., 2007. Environmental evaluation of ...
 • EU (European Union), 2001. Directive 2001/42/EC of the European Parliament ...
 • EU (European Union), 2005. Comm unication from the Commission to ...
 • EU (European Union), 2008. Directive 2008/98/EC of the European Parliament ...
 • =http://eurlex. europa. e u/lex _ ris erv/lexuriser. do%3Furi= OJ:L :2008:312: ...
 • Fell, D., Fletcher, J., 2007. Household waste and waste composition: ...
 • Fuertes, L, Hudson, J., Mark, D., 1974. Solid waste management: ...
 • Gallo, M., Cattaneo, del Borghi, A., 2009. Life cycle assessment ...
 • Grossman, D., Hudson, J., Marks, D., 1974.Waste generation methods for ...
 • Haastrup, P., Maniezzo, V., Mattarelli, M., Rinaldi, F., Mendes, I., ...
 • Helms, B., Clark, R., 1974. Locational models for solid waste ...
 • Http://eur-lex. europa. e u/lexu ris e rv/s ite/en/com/2 005/com2 005_0666en01 ...
 • Jenkins, A., 1979. Optimal location of facilities for recycling municipal ...
 • Katsamaki, A. Willems, S., Diam adopoulos, E., 1998. Time series ...
 • Kuhner, J., Harrington, J.J., 1975. Mathematict models for developing regional ...
 • Lawver, R., Lund, J., Tchobanoglous, G., 1990. GIGO - A ...
 • Li, Y.P., Huang, G.H., 2006a. An inexact two-stage mixed integer ...
 • Li, Y.P., Huang, G.H., 2006b. Minimax regret analysis for muricipat ...
 • Macdonald, M., 1996. _ multi-attribue spatial decision support system for ...
 • Marks, D., Liebman, J., 1971. Location models: solidwaste collection example. ...
 • Marks, D.H., revelle, C.S, Liebman, J.C., 1970. Mathematicad models of ...
 • Mastellone, M.L., Brunner, P.H., Arena, U., 2009. Scenarios of waste ...
 • Maunder, A., Howard, M., Farmelo, C., Yates, T., 2006. Modelling ...
 • Mitroupoulos, P., Giannikos, I., Mitropoulos, I., 2009. Exact and heuristic ...
 • Morrissey, A., Browne, J., 2004. Waste management models and their ...
 • Najm, M., El.Fadel, M., Ayoub, G., El-Taha, M., Al-Awar, F., ...
 • Nakamura, S., Kondo, Y., 2002. Inputeoutput analysis of waste management. ...
 • Nie, X., Huang, G., Li, Y., Liu, L, 2007. IFRP: ...
 • Pisoni, E.B., Raccaelli, R., Dotelli, G., Botta, D., Melia, P., ...
 • Pladerer, C., Meissner, M., Koblmuller, M., Tappeiner, G., 2007. Strategic ...
 • Pro-Europe, 2009. Packaging Waste Legislation in Denmark. _ _ crg/Denmark. ...
 • Rao, D., 1975. _ dynamic model for optimal planning of ...
 • Reich, M., 2005. Economic assessment of municipal waste management systems ...
 • SEPA (Scottish Environment Protection Agency), 2007b. Waste Management Options for ...
 • UNEP (United Nations Environment Programme), 2005. Solid Waste Management, vol. ...
 • USEPA (United States Environmental Protection Agency), 1977. WRAP: _ Model ...
 • Viotti, P., Marella, G., Leccese, M., Verde, K., 2005. Analysis ...
 • Wang, F., Richardson, A. Roddick, F., 1996. SWIM - a ...
 • نمایش کامل مراجع