بررسی اثرات تاثیرگذار در بهره وری نیروی انسانی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 110

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTCONF02_085

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

چکیده مقاله:

نیروی انسانی اصطلاحی است که برای توصیف مدیریت و توسعه کارمندان در یک سازمان به کار میرود . تلاش برای بهبود و استفاده موثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازما نهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی وموسسات خدماتی است . وجود ساختار سازمانی مناسب،رو شهای اجرائی کارامد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کارمتعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی هستند که برای نیل به بهر ه وری مطلوب باید موردتوجه مدیران قرار گیرد.مشارکت کارکنان در امور و تلا شهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری در یک محیط پویا تاثیر گذارد.

کلیدواژه ها:

بهره وری ، اهمیت بهره وری ، اثربخشی چیست ، عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی ، عوامل موثر بر کاهش بهره وری نیروی انسانی.

نویسندگان

نسرین اکبری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، شهرداری زاهدان.

فرشاد مهاجرمیرداد

کارشناسی مهندسی شیمی، شهرداری زاهدان.