ارزیابی هیدرولوژیک تالاب میانکاله با استفاده از دادههای سنتینل -۲ مبتنی بر شاخص های طیفی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECSAN03_090

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

چکیده مقاله:

تالابها اکوسیستم هایی هستند که نه تنها در آنها تنوع بالایی از گونه ها وجود دارد، بلکه نقش های بسیار مهمی در بهبود زندگی انسانها از جمله ، تامین منابع غذایی ، کنترل سیلاب، تصفیه آب، ذخیره کربن و ایجاد فرصت های گردشگری ، ایفا می کنند. لذا بررسی روشهای تجزیه و تحلیل پیکره آبی تالابها به منظور بهبود شرایط زیست محیطی و اقتصادی آنها اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش به منظور بهبود استنتاج پیکره آبی تالاب میانکاله از تصویر Sentinel-۲ و شاخص های طیفی NDWI۱، NDWI۲ ، MNDWI، NDPI و NDTI استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش ، اطلاعات ارزشمندی از توانمندی ها و محدودیت های شاخص های طیفی استفاده شده در تحلیل تالابها، ارائه می دهد.طبق نتایج ، شاخص NDPI وMNDWI، مرزبندی دقیق تری از سطح آب داشته اند. استفاده از تکنولوژی سنجش از دور می تواند در مدیریت بهتر منابع آبی و پیشگیری از مشکلات محیطی موثر باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

پرستو کریمی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران.

کریم سلیمانی

استاد پژوهشکده سنجش از دور وGISمحیطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران.

فاطمه شکریان

استاد یار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران.

امین شاکرمی

کارشناس ارشد ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، البرز، ایران.