ارتقا هوشمند سازی و الکترونیکی نمودن شهرداری با استفاده از پتانسیلهای شهری و ارتقا سطح مدیریتی (مورد مطالعه: شهرکاشان)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCMET05_008

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

چکیده مقاله:

پس از اینکه فناوریهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات راه خود را به زندگی روزمره ما پیدا کردند، مفاهیمی مانند دولت الکترونیک و هوشمند و شهر الکترونیک در سراسر جهان با طیف گستردهای از موضوعات رایج شدند. شهرداری الکترونیک و هوشمند یکی از پایه های اصلی شهر الکترونیک است و هدف اصلی اجرای آن افزایش خدمات رسانی شهرداریها به تمام وقت، ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته در راستای رفع نیازهای شهروندان است. با این حال، چگونگی دستیابی به چنین هدف مهمی چالش بزرگی برای متخصصان و فعالان این موضوع است. لذا در پژوهش حاضر، پژوهشگران مبانی اجرا و توسعه شهرداری الکترونیک در شهر کاشان را مورد بررسی و بحث قرار می دهند. بدین منظور مبانی اجرا و توسعه شهرداری الکترونیک و هوشمند کاشان و شاخص های مربوط به آن در مقایسه با مدل کارآمد با رویکرد مدل سازی و بر اساس مقایسه شالوده های موجود شهر کاشان با یکی از مدل های کارآمد در کشور اصفهان شناسایی شد. مدل الکترونیک شهرداری با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان استان است.نتایج تحقیق نشان می دهد که مبانی اجرا و توسعه برای آمادگی شهرداری الکترونیک کاشان شامل ۶ بعد زیربنای فنی، زیربنای غیرفنی، سیستم ها و خدمات، بعد اقتصادی، جنبه های جغرافیایی و موقعیت مکانی، جنبه های فرهنگی و اجتماعی است که از آن جدا می شود. شکاف معناداری بین شالوده فنی و جنبه فرهنگی اجتماعی وجود دارد. همچنین مدل کاشان با مدل کارآمد مقایسه شاخصهایی مانند آموزش و توسعه (شامل همه زیرشاخصهای آن)، در دسترس بودن و تعامل (شامل همه زیرشاخصهای آن)، امنیت شبکه، پشتیبانی و سختافزار، )GISبهویژه) فاصله معناداری دارد. زیرشاخص میزان تحلیل انجام شده بر مدیریت زمان و مکان شهر) و همچنین در میانگین شاخص منابع انسانی فناوری اطلاعات ودرنهایت، قطعنامه ها و پیشنهادهایی برای کاهش شکاف بین دو مدل ارائه شد.

نویسندگان

رضا ساران

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی ، کاشان، ایران

محمدحسین حاجی غیاثی فرد

استادیار،گروه مدیریت،دکتری مدیریت مالی، موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی ، کاشان، ایران