محاسبه ی توزیع دما در بلور غیر خطی تحت دمش پالسی لیزری گاوسی به روش های عددی تفاضل محدود و اجزای محدود

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,229

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FEMAP01_005

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1392

چکیده مقاله:

در این کار توزیع دما در بلور غیرخطیKTP تحت دمش پرتو لیزر پالسی گاوسی به روش های عددی تفاضل محدود و اجزای محدود محاسبه و مقایسه شد. در حل معادله ی گرما، بستگی دمایی رسانندگی گرمایی و شرط مرزی تابش و همرفت در نظر گرفته شد. معادله ی گرما به روش تفاضل محدود توسط یک کد محاسباتی به در محیط Fortran نوشته شد. سپس جواب با روش اجزا محدود که توسط بسته ی نرم افزاری Comsol Multiphysics انجام شد، مقایسه شد. ضمن توافق جواب ها، توانایی ها و کا ستی های دو روش نیز مقایسه شد.

نویسندگان

مصطفی محمدرضایی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

علیرضا معتضدیان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

فاطمه صداقت جلیل آبادی

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

محمد صبائیان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران