تحلیل پوسته استوانه ای تحت باردینامیکی بادرنظرگرفتن اثرتنش برشی و نرمال و مقایسه نتایج تئوریهای مختلف

سال انتشار: 1371
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME01_010

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1402

چکیده مقاله:

دراین مقاله معادلات حاکم برپوسته استوانه ای تحت باردینامیکی متقارن با درنظر گرفتن اثرتنشهای برشی و نرمال برای تئوریهای مختلف بدست آورده شده است وپس ازاعمال روش المان محدود گلرکین استفاده ازتابع شکلی خطی و ارضاءشرایط مرزی پاسخ پوسته برای تئوریهای مختلف بایکدیگر مقایسه شده اند

نویسندگان

محمود شاکری

استادیارعضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک

محمدرضا اسلامی

استادعضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک

عبدالرضا اوحدی همدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر