روشی سریع در تخمین مستقل فرکانس هرمود سازه زنجیری

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,157

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_BS55

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر روشی ساده و بدیع ارائه شده است که مستقیما به تخمین سریع فرکانس مودارتعاشی مورد نظر در یک سازه زنجیری می پردازد نگاشت تعریف شده میان سازه زنجیری و مدل جرم پیوسته تیر بکنواخت معادل به حل یم معادله فرکانس بی بعد و مستقل لز خصوصیات سازه منجر می شود رابطه ساده ارائه شده برای محاسبه ریشه ها عملا نیاز به حل این معادله را برطرف می سازد. اثر جرم ناپدید شده طی نگاشت بیان و روش جبران آن بررسی گردیده است.کارایی و دقت روش حاضر طی مثالهایی از ساختمانهای بلند منظم و نامنظم با تغییرات یکنواخت و غیریکنواخت جرم سختی و ارتفاع طبقه مورد بحث قرار گرفته و در نهایت خلاصه ای از ویژگیها و امتیازات روش حاضر بیان شده است

کلیدواژه ها:

سازه زنجیری منظم و نامنظم ، معادله فرکانس ، اثر جرم ناپدید شده

نویسندگان

محسن شهروزی

دانشجوی دکترای تخصصی زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهند