نقش و تاثیر مهاجرت بر امنیت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 256

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCGSPO01_021

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

چکیده مقاله:

مهاجرت یکی از پدیده های مهم و اساسی جمعیت شناسی و یکی از جنبه های بررسی و تحلیل جمعیت است، مهاجرت پدیده ای است که به نقل و انتقال سکونت انسان از مکانی به مکان دیگر مربوط می شود. هدف از انجام پژوهش، این پژوهش به منظور بررسی نقش و اثرات مهاجرت بر امنیت کشور انجام شده است، و یا به عبارت دیگر می توان با طرح این سوال چنین بیان نمود؛ که مهاجرت می تواند چه تاثیری بر امنیت کشور داشته باشد؟ در حال کاوش و بررسی است. آنچه که باعث مهاجرت می شود، می تواند به صورت عمده برگرفته از دو دلیل اساسی و عمده باشد؛ اولین دلیل اینکه ممکن است به خاطر دور شدن از شرایط و عوامل نامساعد مانند بیکاری، فقر، بیماری، اختلافات قومی و قبیله ای، مسائل و مشکلات سیاسی و ... باشد. دومین دلیل که باعث انگیزه بیشتر جهت مهاجرت می شود و به نوعی مکمل دلیل اول می باشد، می توان به مواردی اشاره نمود که از جمله این موارد و دلایل عبارتند از : شغل ( هر چند که شغل کاذب باشد ) ، درآمد بیشتر، دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی بیشتر، دور شدن از اختلافات قومی و قبیله ای، دور شدن از مشکلات و مسائل سیاسی ( آزادی سیاسی بیشتر ) و ... که میتوان از آنها تحت عنوان شرایط و عوامل مساعد جذب کننده جهت جابجایی و یا مهاجرت نام برد . از نظر روشی در این مقاله از روش توصیفی _ تحلیلی و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده و همچنین با بهره گیری از متون علمی و اینترنتی، به بررسی عوامل تاثیرگذار از جمله مهاجرت بر امنیت پرداخته شده است . از آن جا که هر پدیده و یا مقوله اجتماعی و یا حتی یک حرکت اجتماعی، می تواند تبعات مثبت و یا منفی ای را به دنبال داشته باشد و یا می تواند جامعه و محیط اجتماعی را تحت تاثیر مثبت و یا منفی خود قرار دهد، لذا مهاجرت به عنوان یک مقوله اجتماعی نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد و قطعا دارای پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... می باشد . بنابراین آنچه که باعث می شود ما در این مقاله به مقوله و پدیده مهاجرت بپردازیم، اثرات و پیامدهایی است که این موضوع می تواند بر محیط اجتماعی از جمله امنیت داشته باشد . هدف مورد بررسی در این مقاله و پژوهش بررسی تبعات مهاجرت بر امنیت کشور می باشد، که نگارنده تلاش میکند به زوایای آشکار و پنهان موضوع بپردازد . در این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که مهاجرت چه تاثیری بر روی امنیت کشور دارد؟ که بر اساس طرح مساله پژوهش و سوال تحقیق یک فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفته که مهاجرت به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر امنیت کشور است . نتایج و یافته های پژوهش مبین آن است که مهاجرت تاثیرات مختلفی از جهات گوناگون از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به خصوص تاثیرات بیشتری بر امنیت دارد.

کلیدواژه ها:

مهاجرت - فقر - بیکاری - تبعات اجتماعی امنیت

نویسندگان

شاپور امرائی

کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک و مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

مقداد عربیان

کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک و مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)